Wine and Cheese Party!

English Version Follows
*****************************************************

Wine and Cheese Dance Party!

KIEDY: sobota, 21 listopad 2009, o godzinie 21:00
GDZIE: w budynku SPK, 206 Beverley Street
CENA BILETOW: $12 cena ogolna – czlonkowie PSA wstep wolny (przy
zakupie lub okazaniu 10$ czlonkowstwa)

Wino i szoty: $3 Drinki i piwo Carlsberg: $4 Polskie piwo Okocim: $5

Zapraszamy wszystkich na swietna zabawe przy polskiej muzyce na naszej dorocznej imprezie Wine and Cheese!

*****************************************************

Wine and Cheese Dance Party!

WHEN: Saturday, November 21, 2009, at 9:00 pm
WHERE: SPK building, 206 Beverley Street
TICKET PRICES: $12 general entry – PSA members enter free (with the purchase of a 10$ membership)

Wine and shots: $3 Drinks and Carlsberg: $4 Polish Okocim beer: $5

We invite all to have an awesome time with Polish music at our annual Wine and Cheese party!