Executive Body of the PSA for 2001-2002

President
Przemysław Raczyński (do stycznia 2002)
Vice-President
Alexander Gościmski
Treasurer
Michał Antonik
Secretary
Katarzyna Walczak
Public Relations Officers
Krystyna Piskorz
Teresa Biderman
Web Masters
Tomasz Jankowski
Filip Jaronczyk
Movie Night Director
Krzysiek Aniołowski
Ania Byczkowska
Trip Organizer
Sylwester Rosiński
Teresa Biderman